Διαθερμία ERBE vio 200s

Διαθερμία ERBE vio 200s

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε διαθερμία της εταιρείας ERBE vio 200s. Η συγκεκριμένη διαθερμία παρέχει δυνατότητα ασφαλέστερων πολυπεκτομών αλλά και αιμόστασης όπου αυτή χρειαστεί.
Η συγκεκριμένη διαθερμία είναι προσανατολισμένη ειδικά σε γαστρεντερολογική χρήση και διαθέτει το πρόγραμμα endocut.

Με τη χρήση του προγράμματος χρησιμοποιούνται προφορτωμένες ρυθμίσεις για τις διαφορετικών ειδών πολυπεκτομές (ανάλογα με τη θέση και το είδος του πολύποδα) με αυτόματη ρύθμιση του ρεύματος που παρέχεται για την ασφαλέστερη διενέργεια των πολυπεκτομών.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ειδικότερα:

• Ρύθμιση της ηλεκτρικής τάσης για ορθή αναπαραγωγή κοπής και αιμόστασης,

• Ρύθμιση του ηλεκτρικού τόξου για τις ενδοσκοπικές εφαρμογές,

• Ρύθμιση της εξόδου για σταθερή διατήρηση των επιπέδων ισχύος κατά τη διάρκεια της αιμόστασης,

• Διαθέτει επιλογή «Endocut» αυτόματα ρυθμιζόμενης τομής ειδικά για ενδοσκοπική χρήση,

• Διαθέτει σύστημα ελέγχου «Nessy» της επαφής του ουδέτερου ηλεκτροδίου με τον ασθενή και σε περίπτωση κακής επαφής ή σε περίπτωση προβλήματος με το καλώδιο σύνδεσης, ενεργοποιείται ο οπτικοακουστικός συναγερμός.

• Πληροί τα κάτωθι standard ασφαλείας: Protection Class I, Classified acc. To EC-Directive 93/42/EE, II b, CF Defibrillation proof