Μόνιτορ ιατρικό Sony 32’ (LMD 3250MD)

Μόνιτορ ιατρικό Sony 32’ (LMD 3250MD)Μόνιτορ ιατρικό Sony 32’ (LMD 3250MD)Μόνιτορ ιατρικό Sony 32’ (LMD 3250MD)Μόνιτορ ιατρικό Sony 32’ (LMD 3250MD)

Επιλέξαμε ένα ιατρικό μόνιτορ LCD της Sony 32 ιντσών. Τα ιατρικά μόνιτορ δίνουν δυνατότητα εικόνας χωρίς παρεμβολές από τον υπόλοιπο εξοπλισμό σε αντίθεση με τις κλασικές τηλεοράσεις ή τις οθόνες υπολογιστή.

Το συγκεκριμένο μόνιτορ είναι ανάλυσης Full High Definition (1920x1080) ενώ διαθέτει πολλαπλές ψηφιακές θύρες εισόδου εικόνας για ποιοτικότερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με ένα απλό μόνιτορ.

Διαθέτει δυνατότητα βελτιστοποίησης των χρωμάτων έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την ενδοσκόπηση.

Είναι ένα μόνιτορ ιδιαίτερα χρησιμοποιημένο ακόμα και σε χειρουργικές αίθουσες λόγω και του μεγάλου μεγέθους του.