Κολονοσκόπιο Fujinon EC-600WL

Κολονοσκόπιο Fujinon EC-600WLΚολονοσκόπιο Fujinon EC-600WLΚολονοσκόπιο Fujinon EC-600WLΚολονοσκόπιο Fujinon EC-600WL

Το κολονοσκόπιο της σειράς 600 των ενδοσκοπίων της Fuji παρέχει κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά για την ασφαλέστερη και ποιοτικότερη διενέργεια τόσο διαγνωστικών γαστροσκοπήσεων αλλά και θεραπευτικών.

Κορυφαίο χαρακτηριστικό της σειράς ενδοσκοπίων 600 που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η ύπαρξη αισθητήρα CMOS στο άκρο του ενδοσκοπίου (σε αντίθεση με παλαιότερους CCD που ήταν τοποθετημένοι κεντρικότερα). Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου αισθητήρα πολλά. Ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση και καθαρότητα της εικόνας που επιτρέπει διάγνωση ακόμη μικρότερων και δύσκολα ορατών βλαβών. Δυνατότητα βίντεο 60p και σταθερής εικόνας πάνω από 1MP, αλλά και εστίαση από την ελάχιστη απόσταση των 2mm.

Το ενδοσκόπιο είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία FICE της Fuji που παρέχει δυνατότητα για ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που ενισχύει την ποιότητα της εξέτασης και τη δυνατότητα αναγνώρισης δύσκολα ορατών βλαβών.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ενδοσκοπίου που δεν απαντάται συχνά στον ανταγωνισμό του είναι η ύπαρξη καναλιού jet νερού (water jet), το οποίο με τη χρήση της αντλίας νερού επιτρέπει την κατά βούληση παροχή νερού με χρήση ποδοδιακόπτη για καθαρότερο οπτικό πεδίο ακόμη και όταν το κανάλι εργασίας (που χρησιμοποιούν τα περισσότερα ενδοσκόπια) είναι κατειλημμένο από άλλη χρήση.

Σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου ενδοσκοπίου ενηλίκων είναι το μέγεθος του που με διάμετρο 11,3mm πλησιάζει μεγέθη παιδιατρικών ενδοσκοπίων καθιστώντας την εξέταση ακόμη καλύτερα ανεκτή και ανώδυνη για τον εξεταζόμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει άλλο ένα χαρακτηριστικό του ενδοσκοπίου, αυτό της διαβαθμισμένης σκληρότητας του, δεύτερης γενιάς (ColoAssist II).

Επιλέξαμε τον εξοπλισμό μας μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχονται και με γνώμονα την ποιοτικότερη και ιατρικά ορθότερη παροχή υπηρεσιών.