Οισοφάγος

Ο όρος δυσφαγία ή δυσκαταποσία αναφέρεται στη δυσκολία μεταφοράς του περιεχομένου του στόματος τοω στόμαχο. Διακρίνεται σε δυσκολία σχηματισμού του...
Η αχαλασία είναι μια πρωτοπαθής διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή της κινητικότητας των κατώτερων 2/3 του...
Με τον όρο οισοφαγίτιδα εννοούμε κάθε είδους φλεγμονή του οισοφάγου, του σωλήνα μέσα από τον οποίο περνάει η τροφή από το στόμα στο στομάχι. Η πιο...
Ως κιρσοί ορίζονται διατάσεις υποβεννογόνιων φλεβών στα πλαίσια διαφόρων νοσημάτων του πεπτικού με συνηθέστερο την κίρρωση που προκαλούν πυλαία...
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αναφέρεται ως η κατάσταση κατά την οποία όξινα υγρά από το στομάχι ανεβαίνουν στον οισοφάγο. και έχει ως αποτέλεσμα...