Στόμαχος

Έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου (πεπτικό) Το έλκος είναι νόσημα του στομάχου – δωδεκαδακτύλου, που χαρακτηρίζεται από βαθιές διαβρώσεις (πληγές)...
Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού [helicobacter pylori] είναι ένα μικρόβιο που μπορεί να αποικίσει διάφορες περιοχές στο στομάχι και το...
Ως κιρσοί ορίζονται διατάσεις υποβεννογόνιων φλεβών στα πλαίσια διαφόρων νοσημάτων του πεπτικού με συνηθέστερο την κίρρωση που προκαλούν πυλαία...