Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα

Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα

Η ενδοσκόπηση με κάψουλα είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί μία μικρή ασύρματη κάμερα, η οποία λαμβάνει πολλαπλές εικόνες από το τοίχωμα του πεπτικού σωλήνα. Η κάμερα περιέχεται σε ένα χάπι διαστάσεων 11x26mm. Ο εξεταζόμενος καταπίνει το χάπι και αυτομάτως ξεκινάει η λήψη 2-6 εικόνες/ δευτερόλεπτο οι οποίες εκπέμπονται προς μία ζώνη που φοράει ο ασθενής. Στη ζώνη οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε ένα μικρό καταγραφικό μεγέθους παλάμης που φέρει ο ασθενής. Μετά το πέρας της εξέτασης το καταγραφικό συνδέεται με υπολογιστή και μέσω ειδικού προγράμματος ο ιατρός μπορεί να παρακολουθήσει τις εικόνες αυτές σε μορφή βίντεο και να αξιολογήσει αναλόγως τα ευρήματα.

Είδη ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ενδοσκοπικής κάψουλας. Η πρώτη που κατασκευάστηκε αφορά στην εξέταση και μελέτη του λεπτού εντέρου. Ενώ πιο πρόσφατα κατασκευάστηκε και η αντίστοιχη για την εξέταση του παχέος εντέρου.

Είναι άξιο αναφοράς ότι διατίθενται στην αγορά κάψουλες ποικίλων εταιρειών και προελεύσεων, γεγονός που επιφέρει διαφοροποιήσεις ως προς την τεχνολογική επάρκεια και ποιότητά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ικανότητα λήψης μικρότερου αριθμού εικόνων, χαμηλότερης ευκρίνειας.

Γιατί να εξεταστώ με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα

Η ενδοσκοπική κάψουλα του λεπτού εντέρου χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση αναιμίας ή αιμορραγίας του πεπτικού συστήματος, εφόσον έχουν προηγηθεί γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση χωρίς ευρήματα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου όπως η νόσος Crohn. Η διάγνωση πολυπόδων, καρκίνου και κοιλιοκάκης αλλά και η διερεύνηση χρόνιων κοιλιακών αλγών και διαρροϊκών συνδρόμων είναι μερικές ακόμα από τις ενδείξεις της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας του λεπτού εντέρου.

Η ενδοσκοπική κάψουλα του παχέος εντέρου έχει ενδείξεις όμοιες με αυτές μιας κλασσικής κολονοσκόπησης (προληπτικός έλεγχος καρκίνου, διερεύνηση αναιμίας, αιμορραγίας κ.α.) και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει αντένδειξη για διενέργεια κολονοσκόπησης ή η κολονοσκόπηση δεν είναι ανεκτή, δεν είναι τεχνικά δυνατό να ολοκληρωθεί ή ακόμη και κατ´ επιλογή του ασθενή.

Διαδικασία

Η εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα είναι μια πλήρως ανώδυνη και πολύ εύκολα ανεκτή εξέταση που δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του ασθενούς (σε αντίθεση με τις κλασσικές ενδοσκοπήσεις όπου χορηγείται μέθη).

Την προηγούμενη μέρα από την εξέταση ο ασθενής λαμβάνει καθαρτικό για τον καθαρισμό του εντέρου. Για εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου η ποσότητα καθαρτικού είναι μικρότερη από αυτή της κολονοσκόπησης ενώ για εξέταση με κάψουλα παχέος εντέρου η ποσότητα καθαρτικού είναι ίση ή και μεγαλύτερη καθώς ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο του οποίου η ανάλυση ξεφεύγει από το παρόν ενημερωτικό.

Κατά τη μέρα της εξέτασης ο ασθενής προσέρχεται νηστικός και αφού φορέσει τη ζώνη-δέκτη και το καταγραφικό, καταπίνει την κάψουλα η οποία αρχίζει να καταγράφει είτε άμεσα στην περίπτωση της κάψουλας του λεπτού εντέρου, είτε μερικές ώρες μετά για την κάψουλα του παχέος. Ο ασθενής έπειτα συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητα του. 2-4 ώρες αργότερα μπορεί να πιει διαυγή υγρά και 4-6 ώρες μετά μπορεί να γευματίσει ελαφρά. 10-12 ώρες μετά την κατάποση της κάψουλας ο ασθενής επανέρχεται για να επιστρέψει τον εξοπλισμό καταγραφής. Η σωστή μελέτη των εικόνων της κάψουλας από τον ιατρό απαιτεί κάποιες ώρες. Η ίδια η κάψουλα αποβάλλεται δια της φυσικής οδού από τον ασθενή και απορρίπτεται.

Μειονεκτήματα ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας

Μπορεί η ενδοσκόπηση με κάψουλα να είναι μια πλήρως ανώδυνη και με αποτελέσματα που πλησιάζουν πλέον τις κλασσικές ενδοσκοπήσεις δεν παύει όμως να έχει κάποια μειονεκτήματα.

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων (βιοψιών) με την ενδοσκοπική κάψουλα.

Η ύπαρξη ενός ευρήματος σε μία ή λίγες φωτογραφίες μπορεί να καθιστά επισφαλή ή και αδύνατο το χαρακτηρισμό του. Η ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί αποκλειστικά διαγνωστική και όχι θεραπευτική μέθοδο. Επιπλέον, η κακή προετοιμασία-καθαρισμός του εντέρου μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά τη διαγνωστική δυνατότητα της κάψουλας, ιδίως αυτής του παχέος εντέρου, η οποία κάποιες φορές μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της κάψουλας.

Κίνδυνοι ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας

Η ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο ασφαλής ενδοσκοπική εξέταση. Ως πιθανός κίνδυνος της αναφέρεται η κατακράτηση-ενσφήνωση της κάψουλας εντός του εντέρου γεγονός όμως που κατά κανόνα οφείλεται σε κάποια βλάβη του εντέρου. Ακόμα, λοιπόν, και στο ανεπιθύμητο αυτό συμβάν έχουμε διάγνωση κάποιου προβλήματος, η θεραπεία του οποίου απελευθερώνει και την κάψουλα.

Η χρήση κάψουλας βατότητας πριν την κανονική εξέταση σε συγκεκριμένους ασθενείς μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο τον ήδη μικρό αυτό κίνδυνο.