Ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση

Ψηφιακή χρωμοενδοσκόπησηΨηφιακή χρωμοενδοσκόπηση

Η ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση είναι μια νεότερη, ηλεκτρονικά πραγματοποιούμενη τεχνική απεικόνισης κατά την ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση). Αναπτύχθηκε ως εναλλακτική στην κλασική χρωμοενδοσκόπηση με χρήση χρωστικών. Λειτουργεί με τη χρήση φίλτρων μηχανικών ή ηλεκτρονικών που περιορίζουν τα διαφορετικά μήκη κυμάτων του φωτός με αποτέλεσμα την ενισχυμένη απεικόνιση ορισμένων βλαβών.

Στόχος της χρωμοενδοσκόπησης

Ο στόχος ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής είναι η αναγνώριση πρωιμότερων βλαβών του πεπτικού (πολύποδες, καρκίνοι) που μπορεί να μην είναι ορατές με χρήση λευκού φωτός καθώς και η στοχευμένη λήψη βιοψιών σε πιο διάχυτες βλάβες. Συνεπακολούθως εγκαιρότερη είναι και η αντιμετώπιση των βλαβών αυτών. Πέραν της αναγνώρισης των βλαβών σημαντική είναι η συνδρομή της χρωμοενδοσκόπησης και στο χαρακτηρισμό του είδους των βλαβών.

Τεχνολογία

Προς το παρόν τρεις είναι οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση. Η FICE από την εταιρεία Fujinon, η NBI από την εταιρεία Olympus και η I-SCAN από την εταιρεία Pentax.

Στα περισσότερα συστήματα επιλέγεται εναλλαγή του βίντεο μεταξύ λευκού φωτός και χρωμοενδοσκόπησης ή η εμφάνιση στατικής εικόνας χρωμοενδοσκόπησης με χρήση ενός κουμπιού. Σε νεότερα και πιο εξελιγμένα συστήματά υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης του βίντεο λευκού φωτός και αυτού της χρωμοενδοσκόπησης για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.