Πολυπεκτομές

Πολυπεκτομές

Σε διάφορα σημεία του εσωτερικού τοιχώματος σε όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα (οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο) μπορεί να δημιουργηθούν προσεκβολές οι οποίες ονομάζονται πολύποδες. Η αφαίρεση των πολυπόδων που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες τεχνικές ονομάζεται πολυπεκτομή.

Είδη πολυπόδων

Υπάρχουν διάφορα είδη πολυπόδων. Αυτοί μπορεί να ενώνονται με το τοίχωμα του πεπτικού είτε με ένα μικρό «κλαδί» που ονομάζεται μίσχος είτε να είναι προσκολλημένοι με ευρεία βάση. Πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν οι πολύποδες και σε μικροσκοπικό επίπεδο, όπως ελέγχεται μετά από βιοψία ή την εκτομή τους. Ποικίλα είναι και τα μεγέθη τους που μπορεί να είναι από λίγα χιλιοστά έως μερικά εκατοστά.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδιορίζουν εάν ένας πολύποδες είναι καλοήθης ή κακοήθης (καρκίνος). Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πολλοί από του καλοήθεις πολύποδες στην πορεία του χρόνου μπορεί να εξαλλαγούν σε κακοήθεις και γι’ αυτό είναι σωστή πρακτική η αφαίρεση όλων των πολυπόδων προς ιστολογική εξέταση αλλά και θεραπευτικά.

Διαδικασία

Η διαδικασία της πολυπεκτομής εξαρτάται τόσο από τη θέση του (στομάχι ή έντερο) αλλά και από το μέγεθος του και τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Στους πολύποδες στομάχου η διαδικασία που ακολουθείται αρχικά είναι αυτή της γαστροσκόπησης ενώ στους πολύποδες εντέρου αυτή της κολονοσκόπησης. Όταν ο πολύποδας ανευρεθεί, με ειδικά εργαλεία (πολυπεκτόμους) που περνάνε από τους αυλούς των ενδοσκοπίων και με χρήση ρεύματος που παρέχεται από μια γεννήτρια που ονομάζεται διαθερμία, αφαιρείται και συλλέγεται προς ιστολογική εξέταση. Τα πιο προηγμένα μοντέλα διαθερμιών μάλιστα διαθέτουν ειδικά προγράμματα για τη διαχείριση του ρεύματος με αποτέλεσμα την ασφαλέστερη εκτομή, την καλύτερη αιμόσταση αλλά και τη μείωση των όψιμων επιπλοκών μετά την πολυπεκτομή.

Κίνδυνοι πολυπεκτομών

Οι πολυπεκτομές είναι επεμβατικές τεχνικές με μικρά ποσοστά επιπλοκών σε σύγκριση με άλλου είδους επεμβάσεις.

Πιθανές επιπλοκές μπορεί να είναι αντίδραση ή επιπλοκές από τη μέθη όπως διαταραχές στην αναπνοή, καρδιακές αρρυθμίες και αλλαγές της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον διάτρηση εντέρου ή στομάχου και ενδεχόμενη αιμορραγία αυτού μπορεί να συμβούν σε μικρά ποσοστά.

Οι κίνδυνοι θα πρέπει πάντα να συνεκτιμούνται με τα οφέλη των πολυπεκτομών τα οποία κατά κανόνα είναι περισσότερα.