Γαστροστομίες

Γαστροστομίες

Γαστροστομία είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας σίτισης (καθετήρας) τοποθετείται στο στόμαχο με τη χρήση γαστροσκοπίου και μέσω μιας μικρής τομής στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο τη σίτιση ασθενών που δεν μπορούν να σιτιστούν από το στόμα.

Ποιες είναι οι ενδείξεις τοποθέτησης γαστροστομίας;

Η γαστροστομία τοποθετείται σε ασθενείς με αδυναμία κατάποσης οφειλόμενη σε ποικίλα αίτια. Εγκεφαλικά επεισόδια, προχωρημένη άνοια, προχωρημένες νευρολογικές νόσοι, ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου είναι μερικά από τα αίτια πρόκλησης δυσκαταποσίας.

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης γαστροστομίας;

Της τοποθέτησης της γαστροστομίας προηγείται μία κλασική γαστροσκόπηση με μέθη ώστε να ελεγχθεί το εσωτερικό του στομάχου. Έπειτα και ενώ το γαστροσκόπιο βρίσκεται εντός του στομάχου ασκείται πίεση στο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς και στη θέση όπου το μέγιστο εντύπωμα είναι ορατό εντός του στομάχου διενεργείται μια μικρή τομή και τοποθετείται ο καθετήρας της γαστροστομίας.

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά και η πρώτη τοποθέτηση διενεργείται κατά κανόνα σε χώρο κλινικής.

Περιποίηση - αλλαγή γαστροστομίας

Η τήρηση των οδηγιών για τον καθαρισμό και την περιποίηση του καθετήρα γαστροστομίας και της περιοχής γύρω από τη θέση εισόδου της είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία της και την αποφυγή επιπλοκών όπως η φλεγμονή της περιοχής. Η διάρκεια ζωής μιας γαστροστομίας μπορεί να κυμαίνεται από 3 μήνες έως 1 έτος ανάλογα με το είδος της και τη συντήρηση της.

Η γαστροστομία μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως σε περίπτωση που η κατάποση του ασθενούς αποκατασταθεί.

Κίνδυνοι τοποθέτησης γαστροστομίας

Η τοποθέτηση γαστροστομίας είναι μια αρκετά ασφαλής και αναπόφευκτη διαδικασία επί συγκεκριμένων ενδείξεων. Παρόλα αυτά όπως όλες οι επεμβατικές πράξεις έχει ένα μικρό κίνδυνο επιπλοκών. Επιπλοκές της μέθης όπως και σε όλες τις ενδοσκοπήσεις μπορεί να υπάρξουν. Επιπλέον αιμορραγία στο σημείο εισόδου της γαστροστομίας ή φλεγμονή της περιοχής μπορεί να συμβούν.