Επεξεργαστής-Πηγή Fujinon EPX-4450 HD

Επεξεργαστής-Πηγή Fujinon EPX-4450 HDΕπεξεργαστής-Πηγή Fujinon EPX-4450 HD

Ο εξελιγμένης τεχνολογίας αυτός επεξεργαστής της Fuji παρέχει δυνατότητα για προηγμένες τεχνολογικά και εξαιρετικής ποιότητας ενδοσκοπικές πράξεις.

Διαθέτει λάμπα τύπου xenon για καλύτερο φωτισμό και εφεδρική αλογόνου για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με τη χρήση κατάλληλων ενδοσκοπίων ο επεξεργαστής έχει δυνατότητα για εικόνα με πολύ υψηλή ανάλυση 1080i (full high definition), γεγονός που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη επισκόπηση των οργάνων που εξετάζονται και την ανεύρεση περισσότερων πιθανών βλαβών.

Στην ίδια κατεύθυνση, την ιδιαίτερα λεπτομερή επισκόπηση του βλεννογόνου, συνδράμουν και η πολύ υψηλή ευκρίνεια αλλά και αντίθεση φωτός που μπορεί να υποστηρίξει σε συνδυασμό με την συνεχή αυτόματη φωτομετρία που διαθέτει.

Σπουδαία δυνατότητα του επεξεργαστή αυτού είναι η δυνατότητα ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης με το σύστημα FICE της Fuji ενώ ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό του παρέχει δυνατότητα για ταυτόχρονη παρακολούθηση βίντεο (και όχι μόνο στατικής εικόνας), χρωμοενδοσκόπησης και ενδοσκόπηση λευκού φωτός ενισχύοντας σημαντικά τα ποσοστά διάγνωσης ιδιαίτερα πρώιμων βλαβών.

Επιλέξαμε τον εξοπλισμό μας μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχονται και με γνώμονα την ποιοτικότερη και ιατρικά ορθότερη παροχή υπηρεσιών.